Return Policy

Return request please send to e-mail info@hfashion.ee and include order nr and items you want to return/exchange.

Client has right to return/ exchange items within 14 days after you receive your package.

Return item should be not used, unworn and unwashed.

All cost for returning shipping is responsible by buyer.

 

Tagastamistingimused

 

a)Kliendil on õigus sidevahendi abil sõlmitud lepingust põhjust avaldamata taganeda 14 päeva jooksul  ning kaup ümber vahetada või tagastada.
Tähtaeg kulgema päevast, kui Klient on saanud toote enda valdusesse. Klient on sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganenud tähtaegselt, kui ta on müüjale selle kohta teate ära saatnud. Taganemisavalduses märkida Kliendi nimi, kontakt number, tellimuse number ja Kliendi arveldusarve number. Taganemisavalduse tüüpvorm  on kättesaadav veebileheküljelt: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1030/1201/4001/JM_m41_lisa1.pdf

 

Taganemisavaldus saata HFashion e-mailile info@hfashion.ee

 

Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.

 

b) Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Klient asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Klient käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha. Kui tagastatav toode on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud Kliendi poolt toote mittesihipärase kasutamise või Kliendi süü ja/ning hoolimatuse tõttu tekkinud asjaoludest jätab HFashion endale õiguse tasaarvestada toote väärtuse vähenemine. Juhul, kui klient ei ole nõus tasaarvestamises näidatud väärtuse vähenemisega, on tal õigus tagastatud toote väärtuse vähenemise kindlaks tegemiseks või tekkinud situatsiooni süüdlase tuvastamiseks kasutada sõltumatu eksperdi hinnangut.

 

 c)Raha tagastatud tellimuse eest laekub tagasi Kliendi pangakontole esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates lepingust taganemise teate jõudmisest HFashionini.

 

d)HFashion tagastab Kliendile lisaks toote summale ka tellimisel tasutud postikulu, kui Klient tagastab tellimuse täies ulatuses.

 

e)Kauba tagastamise kulud kannab Klient, välja arvatud juhul, kui üleantud asi ei vasta tellitule.

 

f)Kui Klient soovib saadud toote ümber vahetada mõne muu suuruse või teise kauba vastu, tasub Klient vaid tagastuskulu. Uue toote postitamise kulud kannab esimesel korral HFashion.

 

g)Tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ei kuulu pesu, bikiinid ja sukatooted tagasisaatmiseks, kui toote pakend on avatud pärast kohaletoimetamist.

 

h)Kui kaup on kahjustusega, mida polnud välisel vaatlusel tuvastatud ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui kaup ei ole see, mida Klient tellis, kannab tagastamiskulu HFashion. Segaduste vältimiseks palume eelnevalt Kliendil defektist/valest tootest HFashion e-maili teel teada anda.

 

i)Kui tagastatav toode on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud Kliendi poolt toote mittesihipärase kasutamise, Kliendi süü või hoolimatuse tõttu tekkinud asjaoludest, kompenseerib Klient toote väärtuse vähenemise.

 

j)HFashion ei vastuta värvierinevuste eest, mis võivad tuleneda kuvarite erinevast seadistusest Kliendi ja HFashion monitoride vahel.

 

k)Kliendil on õigus lepingu eseme lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsvahenditele.

 

l)Kui Klient teeb postituse valesse pakiautomaati või valele aadressile, ei toimu HFashioni poolt antud paki pealekorjet ning see suunatakse Kliendile tagasi. Uue postituse postikulu jääb samuti Kliendi kanda.

 

m)Tagastus tuleb teha Smartposti pakiautomaadi või Omniva pakiautomaadi vahendusel. Tagastusviisi valib Klient.

 

n)Tagastamis- ning ümbervahetusõigus ei laiene toodetele, mis on ostetud Kliendi poolt kohapealt meie poest Tartu mnt 52 Tallinn. Sellisel juhul on Kliendil olnud võimalus tootega eelnevalt tutvuda (proovida).

 

o)Kui kauplejal ei ole võimalik kaupa õigeaegselt tarnida, siis kohustub kaupleja tagastama tarbijale mõistliku aja jooksul tema poolt tasutud summa koos kaubakättesaamise kuludega. Pangaülekandega 1-2 tööpäeva. Mõistlik aeg hakkab kulgema hetkest, kui tarbija on kohustuse täitmist nõudnud.