Müügitingimused

1. Müügitingimuste kehtivus
a) Müügitingimused kehtivad HFashion OÜ veebipoe klientide (edaspidi Klient) ja (HFashion OÜ) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.

b) Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad HFashion OÜ veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
c) HFashion OÜ jätab endale õiguse teha muudatusi müügitingimustes ja müügihindades. Nimetatud muudatusi kajastatakse HFashion OÜ veebilehel.

2. Hinnad
a) Kõik HFashion OÜ lehel olevad hinnad on eurodes. Hindades ei ole arvestatud transpordikulud.
b) HFashion OÜ on õigus igal ajal muuta e-poes kuvatavaid hindu. Kui hindu on muudetud pärast Kliendi poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub HFashion OÜ tarnima kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

3. Ostu vormistamine
a) Klient lisab meelepärased tooted ostukorvi ja sooritab läbi e-poe tellimuse.

b) Ostukorvis olevad tooted on tellimuse kinnitamiseni saadaval ka teistele Klientidele.
c) Pärast ostu kinnitamist saadetakse Kliendi e-mailile tellimuse kinnitus/arve.
d) Arve tasumiseks on aega 2 kalendripäeva.
e) Müügileping loetakse sõlmituks juhul, kui Klient on 2 kalendripäeva jooksul tellimuse eest tasunud HFashion OÜ arvelduskontole 100% ulatuses.
f) Tühistatud broneeringu sissemaksu osa tagastatakse Kliendile esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates tühistamise päevast.

4. Tellitud kauba eest tasumine
a) ülekandega arve alusel 2 pangapäeva jooksul LHV või Swedpanga arveldusarvele
b) Kui Klient ei ole ettemaksuarvet tasunud 2 pangapäeva jooksul alates ettemaksuarve väljastamisest, loeb HFashion OÜ seda Kliendi sooviks ostust loobuda ja tühistab tellimuse.

5. Kohaletoimetamine
a) Pärast ülekande laekumist postitatakse Kliendi ost 1-2 tööpäeva jooksul. 
b) Kaup tarnitakse kliendile vastavalt tema valitud tarneviisile:
 c) Itella SmartPOST või Omniva(pakke- ja saatekulud 3€EUR)

6.Tagastamistingimused

a)Kliendil on õigus sidevahendi abil sõlmitud lepingust põhjust avaldamata taganeda 14 päeva jooksul  ning kaup ümber vahetada või tagastada.Tähtaeg kulgema päevast, kui Klient on saanud toote enda valdusesse. Klient on sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganenud tähtaegselt, kui ta on müüjale selle kohta teate ära saatnud. Taganemisavalduses märkida Kliendi nimi, kontakt number, tellimuse number ja Kliendi arveldusarve number. Taganemisavalduse tüüpvorm  on kättesaadav veebileheküljelt: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1030/1201/4001/JM_m41_lisa1.pdf

Taganemisavaldus saata HFashion e-mailile info@hfashion.ee

Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.

b) Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Klient asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Klient käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha. Kui tagastatav toode on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud Kliendi poolt toote mittesihipärase kasutamise või Kliendi süü ja/ning hoolimatuse tõttu tekkinud asjaoludest jätab HFashion endale õiguse tasaarvestada toote väärtuse vähenemine. Juhul, kui klient ei ole nõus tasaarvestamises näidatud väärtuse vähenemisega, on tal õigus tagastatud toote väärtuse vähenemise kindlaks tegemiseks või tekkinud situatsiooni süüdlase tuvastamiseks kasutada sõltumatu eksperdi hinnangut.

 c)Raha tagastatud tellimuse eest laekub tagasi Kliendi pangakontole esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates lepingust taganemise teate jõudmisest HFashionini.

d)HFashion tagastab Kliendile lisaks toote summale ka tellimisel tasutud postikulu, kui Klient tagastab tellimuse täies ulatuses.

e)Kauba tagastamise kulud kannab Klient, välja arvatud juhul, kui üleantud asi ei vasta tellitule.

f)Kui Klient soovib saadud toote ümber vahetada mõne muu suuruse või teise kauba vastu, tasub Klient vaid tagastuskulu. Uue toote postitamise kulud kannab esimesel korral HFashion.

g)Tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ei kuulu pesu, bikiinid ja sukatooted tagasisaatmiseks, kui toote pakend on avatud pärast kohaletoimetamist.

h)Kui kaup on kahjustusega, mida polnud välisel vaatlusel tuvastatud ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui kaup ei ole see, mida Klient tellis, kannab tagastamiskulu HFashion. Segaduste vältimiseks palume eelnevalt Kliendil defektist/valest tootest HFashion e-maili teel teada anda.

i)Kui tagastatav toode on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud Kliendi poolt toote mittesihipärase kasutamise, Kliendi süü või hoolimatuse tõttu tekkinud asjaoludest, kompenseerib Klient toote väärtuse vähenemise.

j)HFashion ei vastuta värvierinevuste eest, mis võivad tuleneda kuvarite erinevast seadistusest Kliendi ja HFashion monitoride vahel.

k)Kliendil on õigus lepingu eseme lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsvahenditele.

l)Kui Klient teeb postituse valesse pakiautomaati või valele aadressile, ei toimu HFashioni poolt antud paki pealekorjet ning see suunatakse Kliendile tagasi. Uue postituse postikulu jääb samuti Kliendi kanda.

m)Tagastus tuleb teha Smartposti pakiautomaadi või Omniva pakiautomaadi vahendusel. Tagastusviisi valib Klient.

n)Tagastamis- ning ümbervahetusõigus ei laiene toodetele, mis on ostetud Kliendi poolt kohapealt meie poest Tartu mnt 52 Tallinn. Sellisel juhul on Kliendil olnud võimalus tootega eelnevalt tutvuda (proovida).

o)Kui kauplejal ei ole võimalik kaupa õigeaegselt tarnida, siis kohustub kaupleja tagastama tarbijale mõistliku aja jooksul tema poolt tasutud summa koos kaubakättesaamise kuludega. Pangaülekandega 1-2 tööpäeva. Mõistlik aeg hakkab kulgema hetkest, kui tarbija on kohustuse täitmist nõudnud.


7. Pretensiooni esitamise tähtaeg ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

a)Vastavalt Võlaõigusseadusele § 218 lg 2 on Kliendil õigus pretensiooni esitada kahe aasta jooksul alates kauba kättesaamisest. Sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas toote ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama HFashion.

b)Meeldetuletus tarbijale, et tarbija saab lepingu eseme lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele. VÕS § 101 alusel, kui võlgnik on kohustust rikkunud, võib võlausaldaja kasutada järgnevaid õiguskaitsevahendeid: nõuda kohustuse täitmist; oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda; nõuda kahju hüvitamist; taganeda lepingust või öelda leping üles; alandada hinda; rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivist (VÕS § 101 lg 1 p 1-6).

c)Kui tootel esineb esimest korda puudus, valib Müüja, millist õiguskaitsevahendit kohaldatakse (kas toode parandatakse või asendatakse). Sama vea (teatud juhtudel ka erineva vea) teistkordsel esinemisel peab Klient ise valima, kas ta soovib lasta toodet parandada, asendada või üleüldse lepingust taganeda.

d)Kui toote parandamine või asendamine tekitab Kliendile põhjendamatuid ebameeldivusi (sh ka korduvalt paranduses viibimine) võib Klient lepingust taganeda ning kogu makstud raha tagasi nõuda (VÕS § 223 lg 3).

e)Ootamatu defekti ilmnemisel peab Klient saatma e-kirja aadressile info@hfashion.ee järgneva infoga:

f)Kliendi nimi ja kontaktandmed;

g)kaebuse esitamise kuupäev;

h)tellimise kuupäev;

i)tootel ilmnenud defekt, võimalusel lisage ka fotod;

j)HFashionile esitatav nõue;

k)arve number, võimalusel lisada arve koopia.

l)Vastav avaldus peab olema saadetud hiljemalt 2 kuu jooksul pärast defekti ilmnemist. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Klient õiguse nõuda HFashionilt tasuta toote parandamist või detaili vahetamist.

m)HFashion ei vastuta:

n)Kliendi süül või hoolimatusel toote kahjustamise eest;

o)defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel;

p)toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

r) Kliendil on õigus pöörduda Tarbijavaidluste komisjon poole. Komisjoni pöördumine on tarbijale tasuta. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu.Tarbijavaidluste komisjon on sõltumatu ja erapooletu üksus, mille pädevuses on lahendada tarbija ja kaupleja vahelisi lepingust tulevaid tarbija algatatud tarbijavaidlusi.

Avalduse esitamise tingimused:https://komisjon.ee/et/avalduse-esitamine. Menetluse reeglid:https://komisjon.ee/et/avalduse-esitamine#avaldusemenetlemine

 

Tarbijavaidluste komisjon asub aadressil Endla 10A,10122 Tallinn, telefon 6201707, e-post avaldus@komisjon.ee, veebileht t https://komisjon.ee/et/

s)Euroopa Liidu tarbijate nõustamiskeskused lahendavad kaebusi, mis puudutavad teises EL liikmesriigis asuvaid kauplejaid. Kaebuse saab esitada eraisik, kes on kaupu või teenuseid ostnud isiklikuks kasutamiseks, mitte kutse-või tööalasel eesmärgil.

Euroopa Liidu tarbijate nõustamiskeskus Eesti kontaktpunkti kontaktandmed: Endla 10A, 10122 Tallinn, e-post consumer@consumer.ee, veebileht https://consumer.ee/

 

8.Vastutus

a) HFashion OÜ vastutab Teie ees ja Teie vastutate HFashion OÜ ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

 

 9. Vääramatu jõud

a) HFashion OÜ ei vastuta teile tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida HFashion OÜ ei saanud mõjutada või ette näha.

10. Isikuandmete kaitse ja turvalisus
a) HFashion OÜ lehekülastuste ja tellimuste vormistamise käigus kogutud infot ja isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalsena ja seda ei avaldata kolmandatele osapooltele.

11. Pretensioonide esitamise kord
a) Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada meiliaadressile info@hfashion.ee pretensioon, kus on ära märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, arve number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.

12. Autorikaitse
a) Kõik intellektuaalne vara HFashion OÜ veebilehel ja Facebook fännilehel on HFashion OÜ omand ja kaitstud autoriõiguse seadusega.

 b) Intellektuaalse omandi kopeerimine, levitamine, kommertseesmärkidel avaldamine, massimeedias kasutamine või muul viisil kasutamine ilma autori nõusolekuta on keelatud.